Menangi Jaman Makmur

Owalah yo, saiki kuwi jaman pancen wis makmur temenanan. Saben dina sing liwat dalan ngarep omah ki wis ewonan kendaraan. Seko sing mung ngeterke anak mangkat sekolah, menyang pasar, matun, derep, nganti wong ngarit ki wis meh kabeh nganggo pit montor, sanadyan mung cedhak. Beda karo jaman biyen. … Baca lebih lanjut